Hvordan ser bildet av arbeidsmiljøtilstanden i Norge ut, og hvilke utfordringene står vi overfor? Hvordan ser bedriftene, partene i arbeidslivet og myndighetene på dette? Konferansen på Verdensdagen for et godt arbeidsmiljø forsøker å gi svar, og setter fokus på trepartssamarbeidet og de gode resultatene som kommer ut av et slikt samarbeid.