I en ny rapport har Arbeidstilsynet sammenstilt alle arbeidsskadedødsfall i 2010, og presenterer en beskrivelse av hendelsesforløp, omstendigheter og årsaksforhold for hver enkelt ulykke. For enkelte saker er også rettslig etterspill omtalt.