Hørselsskader er den vanligste typen arbeidsrelatert sykdom i Europa. I denne utgaven av Nytt fra Arbeidstilsynets sykdoms- og skaderegister kan du lese mer om dette, og om hvordan meldinger om hørselsskader førte til tilsyn ved Trondheim lufthavn, Værnes.