Frå biletet på veggen held ho mor auge med sonen mens han arbeidar. Bileta av mor i gullrammer er eit ledd i ein original HMS-kampanje. Mødrene er ikkje tilfeldige kvinner eller modellar, dei er reelle mødre til tilsette i BIS Industrier.