Miljøvennlig teknologi og innovasjon kan medføre ny risiko for dem som jobber med dette. Tror du at teknologien innen såkalte grønne jobber kan ha uønskede bieffekter for arbeidstakere? Si din mening i en europeisk undersøkelse.