Arbeidstilsynet gjennomfører no tilsyn i verksemder kor tilsette kan vere utsett for mekaniske vibrasjonar. Den landsomfattande aksjonen startar 7. mars og held fram i to veker. Resultata frå dei 300 tilsyna vil vere klare i slutten av veke tolv.