På ulike nettsteder er Arbeidstilsynets direktør Ingrid Finboe Svendsen tillagt en uttalelse tirsdag om at tilsynet skal ha funnet alvorligere forhold enn de som allerede er anmeldt til politiet, hos andre selskaper enn Adecco. Dette medfører ikke riktighet.