Arbeidstilsynets prosjekt «På lag» gjennomfører denne uken en nasjonal tilsynsaksjon i sykehjem, bibliotek, varehandel, apotek og frisører. Etter avsløringene om ulovlige arbeidsforhold for innleid arbeidskraft vil tilsynet også rette fokus på arbeidstid i sykehjemmene.