Arbeidstilsynets anmeldelse av Adecco Helse AS som arbeidsgiver for ansatte ved Ammerudlunden og Midtåsen sykehjem i Oslo er nå oversendt Oslo Politidistrikt. Arbeidstilsynets tilsyn ved de to sykehjemmene i Oslo har avdekket omfattende, planlagte og systematiske brudd på arbeidsmiljølovens regler om daglig og ukentlig arbeidstid og hviletid.