Barn og ungdom opp til 15 år som er i skolepliktig alder skal i utgangspunktet ikke utføre arbeid. Det finnes likevel ett unntak som gjelder for arbeid med film, teater og andre kulturelle aktiviteter. Arbeidstilsynet har laget en ny side som tar for seg hva en søknad om å benytte barn til slikt arbeid må inneholde.