Arbeidstilsynet har oppdatert sine faktasider om ergonomi. Både arbeidsgiver og arbeidstaker har ansvar for å ta hensyn til hva som er god ergonomi for å unngå sykdom og belastningsskader. Målet er å redusere feilbelastning og overbelastning.