Vold og trusler fra utenforstående rammer fra 5 – 20 % av europeiske arbeidstakere avhengig av land, bransje og det enkelte lands metoder for innsamling av statistikk. Norge deltar i denne EU-studien som er utført av Det europeiske arbeidsmiljøorganet i Bilbao (EU-OSHA).