Hand- og armvibrasjonar er mekaniske vibrasjonar som blir overført til hand og arm frå maskiner og handhald verktøy. Ifølgje Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) er ca. 5 prosent av arbeidstakarane i Noreg utsette for hand- og armvibrasjonar ein betydeleg del av arbeidsdagen. Desse 5 prosentane utgjer i overkant av 100 000 personar.