Arbeidstilsynet har i forbindelse med den europeiske kampanjen "Sikkert vedlikehold" 2010-2011 laget en ny faktaside som tar for seg hva vedlikehold er, farer og risiko og hva man bør gjøre for å sørge for sikkert vedlikeholdsarbeid på arbeidsplassen.