I en landsomfattende tilsynsaksjon i september gjennomførte Arbeidstilsynet 180 uanmeldte tilsyn på bevertningssteder med uteservering. En av to følger ikke røyklovens krav om et røykfritt arbeidsmiljø, mens en av tre bryter loven ved å bygge inn uteserveringen til innerom.