Direktoratet for sikkerhet og beredskap (DSB) har i samarbeid med Arbeidstilsynet, Mattilsynet, Politidirektoratet, Helsetilsynet, Statens bygningstekniske etat, Vegdirektoratet og Norsk Rockeforbund utarbeidet en ny veileder om sikkerhet ved store arrangementer.