HMS kunnskapstest

0%

1) Trenger alle bedrifter verneombud?

2) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

3) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

4) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

5) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

6) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

7) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

8) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

9) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

10) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

11) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

12) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

13) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

14) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

15) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

16) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

17) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

18) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

19) Hva er en SHA plan?

20) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

21) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

22) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

23) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

24) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

25) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

26) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten