HMS kunnskapstest

0%

1) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

2) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

3) Trenger alle bedrifter verneombud?

4) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

5) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

6) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

7) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

8) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

9) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

10) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

11) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

12) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

13) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

14) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

15) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

16) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

17) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

18) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

19) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

20) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

21) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

22) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

23) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

24) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

25) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten