Godkjent HMS kurs? Hva må til?

Arbeidsmiljøloven § 3-5 står det at arbeidsgiver har plikt til å gjennomgå opplæring in helse, miljø og sikkerhet, såklat HMS kurs. Paragrafene sier derimot ingenting om hvordan opplæringen skal gjennomføres eller hva den skal inneholde. Likefult må lederen dokumentere at den lovpålagte HMS opplæringen er gjennomført. Dette dokumenteres vanligvis med et kursbevis eller diplom.

Andre avsnitt i § 3-5 sier:

Departementet kan i forskrift gi nærmere krav til opplæringen

godkjent hms kurs på nettEn slik forskrift er ennå ikke laget. Ønsket fra myndighetene er at HMS opplæringen skal være tilpasset den enkelte bedrifts behov. En forskrift kan dermed virke mot sin hensikt dersom alle bedrifter uavhengig av størelse og bransje skal gjennom samme standardiserte HMS kurs.

Ingen offisiell godkjenningsordning

Siden det ikke er spesifikke krav tiknyttet HMS opplæring, finnes det heller ingen ordning som gir et «godkjent» stempel til tilbydere av HMS kurs. Men Arbeidstilsynet har utarbeidet en veiledning for gjennomføring og innhold i HMS kurs.

Våre HMS kurs for ledere følger denne veiledningen og innholdet i kursene dekker kravene fremstilt av arbeidstilsynet i veiledningen. 

Tilpasset HMS opplæring

Arbeidstilsynet sier

Det er en klar intensjon at opplæringen skal gjennomføres på en måte som er tilpasset virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse

Det er med andre ord viktig at ledere i Statoil ikke skal ha samme opplæring som ledere i små eller nystartede bedrifter. I denne sammenheng kan HMS kurs på nett være et svørt godt alternativ får de mindre bedriftene. Etterhvert som bedirften vokser eller risiko forholdene endrer seg, kan det være nødvendig å ta HMS kurset på nytt.

For større bedrifter, kan bedriftsinterne prosesser være tilstrekkelig HMS opplæring.

Godkjent HMS kursbevis

Kursbeviset beviser at lederen har gjennomgått HMS opplæring. Våre kursbevis er godkjent av arbeidstilsynet ved tilsyn. Vi har ikke fått tilbakemending på noe annet.

Det viktigste er uansett å kunne dokumentere at HMS arbeidet er en kontinuerlig prosess integrert i daglige rutiner. Dette gjøres blant annet gjennom internkontroll. Tar du HMS kurset hos oss får du kostnadsfritt et komplett internkontrollsystem som hjelper deg i gang med dette.

Lykke til!