Etter at du har bestått HMS kurset får du en epost med en bekreftelse og en faktura vedlagt. Straks vi har registrert innbetalingen i våre systemer utsteder vi guldig kursbevis for gjennomført opplæring i hele, miljø og sikkerhet for arbeidsgivere.

Kursbeviset

Kursbeviset for gjennomført HMS kurs er dokumentasjonen Arbeidstilsynet ser etter ved inspeksjon. Kursbeviset forholder seg til retningslinjene fra Arbeidstilsynet. Kursbeviset kan du også velge å få tilsendt pr post. Vi sender det uansett i elektronisk form på epost.

Godkjent HMS-Kursbevis

Gyldig HMS Kursbevis

Internkontrollsystem

Du får også et internkontrollsystem. HMS foreskriften krever at du har dette og Arbeidstilsynet inspiserer dette. Systemet for internkontroll er et dokument der du enkelt kan fylle inn informasjon uten at det tar for mye tid. Systemet brukes i det daglige HMS arbeidet.

Internkontrollsystem

Internkontrollsystem følger med HMS kurset